Seglingens historia

 

Från början när man började färdas över vattnen så fanns det inga motorer att tillgå. Man fick antingen ro för att ta sig fram, eller använda segel.

När kom den allra första segelbåten då?

Exakt årtal för detta är omöjligt att ge. Dock kan man säga att den tidigaste skildringen om en segelbåt har man Ship traffic on the Hudson river, wood engraving, published 1880hittat i nuvarande Kuwait. Denna segelbåt ska ha funnits redan så långt tillbaka som någon gång mellan 5000 till 5500 år f Kr. Självklart så var denna segelbåt av en mycket enklare variant än de man ser idag. Dessutom var denna båt utan köl. Kölen brukar anses vara båtens ryggrad, och den stock i botten av båten som man utgår själva byggandet från. När det kom till själva seglet så tror man att det var tillverkat av djurhudar.

Senare, närmare år 3000 f Kr, utvecklade fenicierna segelbåtens uppbyggnad. Dock hävdas det att egyptierna var de första att använda riktig segelduk. Fenicierna var ändå de som betecknades först för att vara seglare, eller sjöfarare. De var de första upptäcktsresande i Medelhavet, som dessutom gav sig ut i den tidens avancerade båtar.

Enligt vad man har kommit fram till, så var det även fenicierna som utvecklade en köl på den tidens segelbåtar. Deras utveckling av båtarna gjorde så att de klarade av att segla i motvind, och dessutom kunde de navigera på öppet hav med hjälp av stjärnorna.

Nästa kända epok med seglare är vikingatiden. Dessa Barbara klarade sig tydligen väldigt långt med enkla fyrkantiga modeller av segSail Amsterdamel. Med dessa segel hjälp tog de sig så långt från norden ända till Hamburg, Paris och Istanbul, där de gick bärsärk innan de mer civiliserade krigen tog över.

Även Sverige har varit med och bidragit med segelfartyg. Här gjordes nämligen historiens största fuskbygge någonsin. Jag pratar självklart om Regalskeppet Vasa. Det sjösattes, kantrade och gick under samma dag år 1628. Skeppet var så pass instabilt byggt, att så fort vinden greppade dess segel så välte det.

Dock bärgades Vasa 300 år senare, och var i otroligt bra skick. Det finns idag för allmänheten att beskåda på Vasamuseet i Stockholm.

Segelfartygens storhetstid räknas med att vara mellan 1500 och 1800 e Kr. Sedan gjorde ångmaskinerna sitt intåg. Detta ledde till att segelfartygen som transportmedel successivt byttes mot ångfartyg.