Tävla inom segling

  Segling kan som tidigare nämnts ha flera syften. Då människan är så tävlingsinriktad, så är det knappast förvånande att tävlingar även uppkommit här. Det var redan år 1851 som den första kappseglingstävlingen anordnades. Vilket i sig innebär att denna stora tävling till och med är äldre än den moderna olympiaden. Tävlingen har namnet Americas […]

Läs mer

Seglingens historia

  Från början när man började färdas över vattnen så fanns det inga motorer att tillgå. Man fick antingen ro för att ta sig fram, eller använda segel. När kom den allra första segelbåten då? Exakt årtal för detta är omöjligt att ge. Dock kan man säga att den tidigaste skildringen om en segelbåt har […]

Läs mer

Vad är segling?

  De flesta känner nog till vad segling är för något, men om det mot alla odds finns någon som inte gör det, så ska vi förklara det här. Det vanligaste sättet att segla på är med en båt. (Det finns de som experimenterat med segling av andra fordon på land också). Segelbåtar finns i […]

Läs mer